SCB har sammanställt statistik över hur många som tjänade över en miljon om året 2015. Linköping toppade listan i Östergötland, både i antal och procentuellt. 0,77 procent, eller 1 147 av Linköpingsborna tjänade över en miljon kronor. Det ligger i linje med riket i snitt. I Motala är det 136 personer som tjänade över en miljon kronor 2015, det är det tredje högsta antalet i länet.

I Sverige har antalet personer med en inkomst på över en miljon mer än fördubblats de senaste tio åren. Knappt en procent av befolkningen, cirka 77 000 personer, hade en inkomst på över en miljon 2015.

– Under de sista decennierna har de flesta med en fast anställning haft en väldigt positiv inkomstutveckling. Effekten har förstärkts för dem som också har ägt kapital, eftersom kapitalinkomsterna har stigit kraftigt under perioden, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för näringslivsforskning, till Nyhetsbyrån Siren.

Artikelbild

Norrköping är tvåa på Östgötalistan. Här fick 0,44 procent av befolkningen en lön på över miljonen. Minst antal invånare med en inkomst över miljonen i Östergötland har Boxholm där bara 0,15 procent kom upp över miljonstrecket.

Den Svenska listan toppas av Danderyds kommun. Där tjänade sju procent av invånarna över 20 år mer än en miljon. Nästan tio gånger fler än i Linköping.