– Om du väntar med att skriva så kan det finnas en positiv lösning, säger han.

Vad menar du?

– Det kan jag inte säga. Jag är inte insatt i detaljerna eftersom det är konkursförvaltaren som styr konkursboet. Men jag vet att det är saker på gång och att det finns goda utsikter, svarar Jörgen Nilsson.

Vi har sökt flera personer som på olika sätt varit ledande inom IT-bolaget Zenterio i Mjärdevi, utan svar eller med svaret att man inte vill uttala sig. Konkursboet drivs vidare med cirka 25 anställda, som ett sätt att behålla värdet i företaget. Förvaltaren förordar en helförsäljning, men i vår tidigare artikel uppgav finansiella chefen Per Sjöqvist att man förbereder för att kunna sälja delar av företaget. Det kan vara immateriella tillgångar med höga värden, främst mjukvara som har utvecklats under lång tid.

– Vi har en planerad uthållighet på cirka sex veckor. Men en konkurs kan pågå längre än så, noterar Rickard Wahlström, konkurshandläggare.

Han bekräftar till viss del att det fortfarande finns hopp om försäljning:

– Det finns intressenter, helt klart. Vi håller på att förhandla. Det finns ett större värde i att köpa hela verksamheten, säger Wahlström

Samtidigt har konkursboet stora skulder. Zenterio har finansierat en del av sin verksamhet med hjälp av lån, och största borgenären Collector kräver 30 miljoner kronor.

Den avgörande förklaringen till konkursen, enligt förvaltaren är att Zenterio förlorade storkunden Deutsche telekom förra året och hade svårt att anpassa sig till den nya ekonomiska förutsättningen.