Cirka 380 000 personer var inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingarna i slutet av januari. Det är 30 000 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Som andel av arbetskraften har arbetslösheten ökat från 7,0 till 7,4 procent, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Däremot håller sig antalet varsel på en relativt sett ganska låg nivå, cirka 3 300 i januari, vilket är lägre än januari i fjol och också lägre än snittet för de senaste tolv månaderna.

Högst är arbetslösheten i Blekinge, Gävleborgs och Södermanlands län, 10,2 procent. Det är också där ökningen varit störst senaste året. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén ligger siffrorna högst i de regioner som har en snävare arbetsmarknad med färre branscher och tydligare industriprägel. Jobbtillväxten de kommande åren väntas enligt myndighetens prognoser bli störst inom tjänstenäringarna.

Arbetslösheten ökade i antal för flertalet olika grupper, såväl för ungdomar (18–24 år) som inrikes och utrikes födda. Däremot minskade de arbetssökande bland utrikes födda som andel av arbetskraften.