Enligt domen utgör ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor – som används för att specifikt spela golf på så kallade pay and play-banor samt för att träna golfslag på en driving range – en skattefri personalvårdsförmån.

2016 ansökte en person – som bland annat ville använda bidraget för att betala banavgifter för att spela på pay and play-banor som inte kräver dyra medlemsavgifter– om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om huruvida golf kan ingå i det bidrag som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda med upp till 4 000 kronor.

Skatterättsnämnden sade ja, men Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Domen ger golfen ger grönt ljus, förutsatt att "hela personalen kan ta del av förmånen och att ingen ska behöva avstå på grund av att ett utnyttjande t.ex. kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning".

Tidigare har golf, liksom till exempel segling, ridning och utförsåkning inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte klassats som en enklare form av motion, då det bland annat krävt dyrare utrustning.