Rätten till rutavdraget firade 10-årsjubileum 2017 och det blev även ett nytt rekordår för ruttjänster. Nästan 40 000 östgötar, eller 26 procent mer än året innan, köpte hushållsnära tjänster, enligt Skatteverkets nya statistik. Antalet köpare ökade kraftigt förra året i samtliga kommuner i länet. Och även beloppet som myndigheten betalar ut i rutavdrag har ökat i länets alla kommuner.

I Linköping betalade Skatteverket ut 73,4 miljoner kronor eller 25,4 procent mer jämfört med året innan, det var den största ökningen sedan 2010. Nästan 14 000 Linköpingsbor eller 2 500 fler än 2016 uttnyttjade rutavdraget.

– En viktig förklaring till den kraftiga ökningen är att flera nya rutarbeten har tillkommit: flytt, IT och utökade trädgårdstjänster 1 augusti 2016 samt textilvård och reparationer av vitvaror 1 januari 2017, säger Mathias Karlsson, analytiker på Skatteverket.

Artikelbild

| Rutavdrags "mamma". Monica Lindstedt, ordförande för Företagarna Riks, var en banbrytare inom hemnära tjänster i Sverige när hon skapade bolaget Hemfrid 1996. Men det tog elva år från idén till att det blev ett politiskt beslut.

I Norrköping var förra årets ruttillväxt också starkast sedan 2010. Totalt betalades 52,2 miljoner kronor ut eller 28,7 procent mer än året innan och 11 165 Norrköpingsbor, 22,5 procent fler, utnyttjade rutavdraget.

Även om Linköping och Norrköping står för två tredjedelar av Skatteverkets utbetalade 180 rutmiljoner är det varken Linköpingsborna eller Norrköpingsborna som är länets flitigaste köpare av ruttjänsterna. I Linköping och i Norrköping utnyttjas rutavdraget av nio procent respektive åtta procent av kommuninvånare. Andelen som utnyttjar rutavdraget i Vadstena är 12,5 procent, den högsta i hela länet. I fjol betalade myndigheten ut 4,7 miljoner kronor, 25 procent mer än året innan. Totalt 925 Vadstenabor köpte ruttjänster, vilket är en ökning med 25 procent eller 187 personer.

Av de pengar som betalades ut under 2017 gick den största delen eller 73 procent till städtjänster, cirka 15 procent gick till trädgårdsarbeten medan nio procent gick till flyttjänster. De allra senast införda ruttjänsterna, bland annat textilvård och reparationer av vitvaror, har ännu inte börjat användas i någon större utsträckning och bara en procent av pengarna gick till dessa tjänster.

Och medan rutavdraget stadigt har ökat sedan det infördes har rotavdraget minskat konstant sedan 2015, både i länet och i hela landet. Förra året betalades 379 miljoner kronor ut i rotavdrag i Östergötland, vilket kan jämföras med 806 miljoner kronor som utbetalades 2015.

Artikelbild

| Andelen som utnyttjar rutavdraget i Vadstena är 12,5 procent, den högsta i hela länet.

Den viktigaste förklaringarna till rotminskningen är att subventionen för rotarbeten sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden för arbeten utförda från 1 januari 2016.