Nyligen träffades samtliga berörda i kommunen tillsammans för Lalandia för att stämma av och förbereda inför den stora informationsträffen för allmänheten den 3 april.

– Vi kommer att ha ett bra underlag att visa invånarna. De kommer bland annat att få se hur den kommunala simhallen och aquadomen ska se ut både invändigt och utvändigt. Det finns också skisser om hur husen kommer att placeras i miljön, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Mötet kommer att ske i Teatersalongen i Folkets Hus. Det blir totalt tre tillfällen den 3 mars som allmänheten nu kan anmäla sig till via kommunens hemsida.

– Det blir en dragning klockan 14.00, en 16.30 och en vid 19.00. Både vi från kommunen och Lalandia kommer att finnas på plats. Det blir framför allt information, men det kommer också att bli en frågestund i samband med varje möte, säger Camilla Egberth.

Utöver detta hålls ett samrådsmöte den 18 april. Det är dock avsatt för de som är sakägare gällande de fem detaljplanerna.

– Men har man frågor som allmänhet så kan man ju även ställa dem via vår hemsida, säger Camilla Egberth.

Enligt henne är kommunen och Lalandia väl i fas med arbetet. De flesta utredningar är genomförda, men i några fall måste man avvakta att snön ska smälta bort.

– Jag känner ingen oro vad gäller utredningarna. Vi har fått bra svar hittills och vi har en nära dialog med länsstyrelsen om vad som behöver utredas, säger kommunalrådet.