Både Sjöfartsverket och Luftfartsverket har i sin egenskap av affärsverk (en blandning av myndighet och affärsverksamhet) större ekonomisk frihet än andra myndigheter. Större frihet medför ett större ansvar för de statliga tillgångar som verken förvaltar och kräver också en tydlig styrning från regeringen. Men här har regeringen brustit, konstater Riksrevisionen i sin rapport.

Det finns idag tre affärsverk i Sverige, två utav dem, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, ligger i Norrköping. Det tredje, Svenska kraftnät ligger i Sundbyberg. Bland annat SJ och Postverket var tidigare affärsverk men har gjorts om till statliga bolag. Och frågan är om det alls är motiverat att ha kvar den gamla formen med affärsverk som instiftades 1911.

– Tiderna har förändrats, därför rekommenderar vi att regeringen ser över detta, säger Ingvar Mattson, riksrevisor.

Det snåriga regelverket med många undantag och tillägg när det gäller affärsverk gör det också svårt att få en överblick och komplicerat att styra dem, menar Riksrevisionen. Ska formen med affärsverk finnas kvar måste regelverket ses över så att styrningen kan bli tydligare.

Riksrevisionen kritiserar även att de samtal och diskussioner som förts mellan regeringens representanter och Sjöfartsverket och Luftfartsverket inte dokumenterats. Detta gör att den grundlagsreglerade kontrollmakten inte kan fungera fullt ut, påpekar de.

– Det är potentiellt väldigt allvarligt, säger Ingvar Mattson.

– Om man vill granska något som gått fel kan man varken återskapa vad som hänt eller reda ut vem som har ansvaret.

Dokumentationen av samtalen mellan regeringen och myndigheter och bolag har blivit bättre, men när det gäller affärsverken släpar det efter, säger Ingvar Mattson.

– Det är hög tid att det blir ordning på det här även hos affärsverken.

De ekonomiska målen är också inaktuella. Sjöfartsverket har haft samma lönsamhetsmål i 15 år och Luftfartsverket i åtta år. Detta riskerar leda till att verksamheterna styrs fel. Något som också måste ses över.

Regeringen har nu fyra månader på sig att svara på rapporten.