–  Jag är van vid politiska debatter som är hårda i sak, men som inte riktar in sig direkt på person och jag tycker att det här är en ovanligt magsur kommentar, säger gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström.

Moderaternas oppositionsråd Sophia Jarl uttrycker i ett pressmeddelande sin förvåning över att regeringen har gett uppdraget att utreda styrningen av gymnasieskolan till kommunalrådet Lars Stjernkvist.

"Jag har svårt att se att det är socialdemokratiska lokala framgångar inom skolan som kan ha gett honom uppdraget", skriver hon.

Artikelbild

| Minister Anna Ekström (S) beskriver kritiken som en onvaligt magsur kommentar.

Hon skriver också om hög ungdomsarbetslöshet.

"Just denna strukturella förlamning som arbetsmarknaden lokalt lider av här i Norrköping anser jag är ett resultat av Lars Stjernkvists ledarskap. Det oroar mig att den som ska hålla i en så viktig utredning själv har misslyckats på hemmaplan", fortsätter Sophia Jarl.

Vi söker Anna Ekström (S) för att få hennes motivering till utnämningen och en kommentar till kritiken. Vi får en kort telefonintervju.

– Lars Stjernkvist har en mycket lång erfarenhet av att arbete med kommunala frågor, men också lång erfarenhet av att arbeta med statliga frågor. Han har varit partisekreterare vilket naturligtvis är en tillgång. Dessutom har han under flera år gjort stora insatser i samarbete över blockgränsen för att se till att Sverige skulle klara av ansträngningen i flyktingmottagande 2015 och 2016. Det är svårt att hitta någon som har så lång och bred erfarenhet av att arbete med den här typen av samhällsfrågor, säger Anna Ekström.

Så läget i kommunen är inte försvårande?

– Vi har i Sverige ett läge där tyvärr väldigt många kommuner och regioner har låga skolresultat. Gymnasieskolan dras med att ungefär en tredjedel av eleverna går ut skolan utan fullständig examen. Jag vet att man i Norrköping och på andra platser sliter med frågan. Jag vet också att den styrning vi har av gymnasieskolan inte är ändamålsenlig. Det är därför vi tillsätter den här utredningen, säger Anna Ekström.

Vi ringer upp Sophia Jarl och frågar vad hon tycker om svaren.

– Jag är van vid politiska debatter där man utgår fram bakgrundskunskaper. Som minister måste man ändå tillsätta en person som har bredd och kompetens på det område man vill ha utrett, säger hon och tycker att Anna Ekström borde ha valt en person med gedigen erfarenhet av att vända negativa siffror till något positivt.