Ekonomi USA:s största bank, JP Morgan Chase, redovisar ett vinstfall på 37 procent för fjärde kvartalet. Bakgrunden är den sänkta bolagsskatten som ger en negativ engångseffekt vid omvärdering av tillgångar på totalt 2,4 miljarder dollar.

Vinsten efter skatt landade på 4,23 miljarder dollar, motsvarande 34,5 miljarder kronor. Under motsvarande kvartal 2016 blev vinsten 6,73 miljarder dollar. Rensat för skatteeffekten låg vinsten stilla.