Ekonomi Tjänstemän i den finländska skogs- och pappersindustrin hotar med en tvåveckorsstrejk med start den 17 januari. Bråket med arbetsgivarna handlar om oenighet om ett nytt löneavtal. Cirka 3 000 tjänstemän berörs av strejkvarslet.

Om inte fack och arbetsgivare kommer överens kan det bli ytterligare en strejk med start 31 januari.