IF Metall har lyckats bromsa medlemstappet. Men det är långt kvar till målet att 85 procent av de yrkesverksamma är med i facket. Antalet medlemmar låg i det närmaste stilla under 2017 jämfört med året innan, visar fackets nya statistik.

Vi har lyckats vända trenden, säger förbundssekreterare Anna Jensen Naatikka.

Mellan åren 2006 och 2015 tappade IF Metall stadigt medlemmar.

Positivt ur förbundets synvinkel var att närmare 5 000 fler av medlemmarna hade jobb, vilket visar på den starka arbetsmarknaden. Men därmed borde också metallfacket kanske ha lyckats rekrytera fler medlemmar. IF Metalls mål är en organisationsgrad på 85 procent. Enligt Anna Jensen Naatikka ligger den i dagsläget kring 78–79 procent.

En orsak till det historiskt låga fackliga intresset, enligt henne, är fler bemanningsanställda där organisationsgraden är lägre.

Liten ökning 2017

När TT ringer runt till de tio största facken visar medlemsantalet under 2017 i de flesta fall på en liten ökning. Kommunal, som tappade stort under 2016 efter skandalavslöjanden och flera avgångar, har under året lyckats återhämta sig och ligger nu 858 medlemmar plus jämfört med för ett år sedan.

Vi visar nu ett styrkebesked, då vi redan året efter kan uppvisa ett plusresultat, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Under 2017 har Kommunal lyckats rekrytera över 52 000 nya medlemmar, vilket är den största årliga rekryteringen sedan millennieskiftet. Men att detta endast räcker till ett plussaldo på 858, efter att man lyckats täcka för tidigare tapp, pensionsavgångar och vanliga utträden, säger något om hur svårt det är att hålla medlemsnivåerna uppe.

Måste värva många

Svensk arbetsmarknad går som tåget med stigande sysselsättningsgrad och sjunkande arbetslöshet.

TT: Borde inte det ge avtryck i att människor väljer att ansluta sig fackligt?

Jo, det borde det. Det visar att vi måste skriva in otroligt många medlemmar för att kunna redovisa ett plus. Även om vi kan redovisa plus, så är vi inte nöjda, säger Baudin.

Sveriges ingenjörer visar på en ökning av medlemsantalet med 2,5 procent, Handels med 0,1 procent. Hotell- och restaurangfacket (HRF) redovisar en minskning med 141 medlemmar.