Ordern omfattar installation av ett komplett system för optimering och kvalitetssortering med hållfasthetsklassning till det helt nya justerverket hos sågverket Vika Wood i Lettland. Systemet omfattar RS-BoardScannerQ med stödfunktionerna RS-StrengthGrader och RS-EndSorter. Leverans är planerad till augusti/september 2018.
I samband med detta projekt kommer RemaSawco också uppgradera sågverkets mätstation med bland annat den ergonomiska operatörstolen RS-FlexCon.
"Vi är mycket glada och stolta över att Vika Wood har valt RS-BoardScannerQ till sitt nya högpresterande justerverk. RemaSawco och Vika Wood har en lång historia av nära samarbete, som vi nu stärker och fördjupar ytterligare." säger Johan Friberg, VD för Image Systems.
"Det är också mycket glädjande att vi, efter framgångarna i Estland, nu bryter ny mark i Baltikum med Vika Wood och vår första leverans av RS-BoardScannerQ till Lettland." fortsätter Johan Friberg.
RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken och dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.
Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 08.30 (CET).
  Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, 013-200 100, johan.friberg@imagesystems.se
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling.